Krevní testy na udržení kardiovaskulárního zdraví

06.07.2024

V 50-tých letech minulého století vědci objevili souvislost mezi LDL cholesterolem (" špatný cholesterol " a atherosklerosou. Kritici ale argumentovali, že cévní příhody ( infarkt myokardu a cévní mozkové příhody ) se vyskytují i u lidí s normální hladinou LDL cholesterolu. V tobě ale nebyly známy různé části LDL cholesterolu. Pokud LDL cholesterol obsahuje na svém povrchu vysoké množství lipoproteinu nazvaném apolipoprotein B, je větší riziko poškození cévní steny a vzniku atherosklerosy. U populací, které mají dlouhodobě nízkou hladinu apolipoproteinu B je je přibližně 90% snížení rizika koronární příhody.


Apolipoprotein B není běžně vyšetřován. U nás se běžně vyšetřuje hladina cholesterolu a maximálně hladina LDL ("špatný") a HDL ("dobrý") cholesterol.

Vhodné je rovněž vyšetření apolipoproteinu A1, který je hlavní proteinovou komponentou HDL cholesterolu.

Čím vyšší je poměr APO B / APO A1, tím je riziko cévní příhody větší.

Je známo, že atherosklerosa je multifaktoriální záležitost, která zahrnuje i další rizikové faktory jako je zvýšená glykémie, insulin, homocystein, triglyceridy, zánět a hormonální nerovnováha..

V posledních letech se ukazuje, že jednou z hlavních příčin vzniku atherosklerosy je přítomnost zánětu na cévním endotelu. Přítomnost zánětu nejlépe vystihuje citlivý test CRP. Optimální hodnota testu je < 1 mg/l, i když běžné spektrum normálních hodnot je 0-5 mg/l.

Homocystein je produktem rozpadu aminokyseliny methioninu. Ve vyšších hladinách je homocystein toxický a může se podíle m.j. i na poškození cévního endotelu. Metabolismus homocysteinu je ovlivňován kromě kyseliny listové i vitamínem B6 a B12.

Metabolismus glukózy a jeho poruchy, které vyúsťují v diabetes mellitus jsou dalším rizikovým faktorem vzniku atherosklerosy, protože se jedná o chronické postižení organismu zasahující zejména cévní a nervový systém. Běžně prováděná vyšetření ke zjištění možného rizika poruchy metabolismu glukózy jsou: hladina glukózy a insulinu, triglyceridy, Glykovaný hemoglobin.

Hormonální nerovnováha se týká zejména štítné žlázy. Osoby se snženou funkcí štítné žlázy maji často zvýšenou hladinu cholesterolu. Základním vyšeřením funkčnosti štítné žlázy je test TSH . Lipidové složky v krvi jsou rovněž ovlivňovány estrogeny, které mají protektivní účinky na vzik atherosklerosy u žen před menopausou.

Pokud máte v rodině zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob jako jsou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, doporučuji vyšetřit a následně kontrolovat následující spektrum vyšetření:

Cholesterol, HDL, LDL

Apolipoprotein B

Apolipoprotein A 1

Homocystein

CRP

Glukóza, insulin, triglyceridy, glykovaný hemoglobin

TSH


Samozřejmě je lepší mít choletesterol ne moc vysoký, ale také ne moc nízký. Pokud ale bude na cévním endotelu zánět, dojde k tvrobě plaku, ať už je cholesterol nízký nebo vysoký.                                                                                                                                          MUDr Jan Lichnovský