Odborné konzultace 

MUDr Jan Lichnovský CLUB

MARE-LARGO-CLINIC

MUDr Jan Lichnovsky je lékař imunolog, který se již několik desetiletí věnuje problematice v oblasti celostní medicíny. Svou soukromou praxi zahájil v roce 1993 v Ostravě. Po roce 2000 více než 12 let jezdíval za svými pacienty do Anglie, kde i přednášel. Nyní jezdí jeho angličtí pacienti za ním do Česka. Své bohaté zkušenosti uplatňuje dodnes na svých pacientech v Česku. Přestože již nové pacienty nepřibírá /zcela výjimečně/, podařilo se nám navázat spolupráci. Stálé klientky našeho kosmetického salonu MARE, které přicházejí na ošetření jednou za měsíc, budou mít možnost lékařské konsultace s Dr. Lichnovským na téma jejich zdravotních problémů. / nemusí se jednat o problémy s pletí /. Vážnější zdravotní obtíže bude možno ošetřit i v jeho ambulanci. Počet klientek v tomto klubu je bohužel proto limitován vzhledem k časové vytíženosti Dr. Lichnovského.

Dr Lichnovský plánuje pro členky klubu sérii přednášek věnovaných civilizačním chorobám, prevenci a možnostech léčby. První přednáška je plánována na říjen 2024 a bude se týkat problematiky nádoru prsu. /Každá 8. žena v průběhu svého života tímto nádorem onemocní./ Další přednášky budou následovat.